Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn

Authors: Bùi, Viết Chung
Keywords: Từ trường
Vi cấu trúc từ
Công nghệ Nano
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 59 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh

Banking: An Introduction