Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Cảm nhận ngày đức phật thành đạo

Hình ảnh
Authors: Minh Hạnh ĐứcKeywords: Phật giáo;Đức phật thành đạoIssue Date: 2014Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 2 tr. ; TNS08791URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55306Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật

Hình ảnh
Authors: Lý Viết TrườngKeywords: Phật giáo;Hoa senIssue Date: 2014Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 2 tr. ; TNS08792URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55307Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Con xin làm sen nhỏ và nâng đôi gót hài

Hình ảnh
Authors: Lê ĐànKeywords: Phật giáoIssue Date: 2014Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2014 ; 2 tr. ; TNS08816URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55332Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Sự sống được biểu tượng qua bốn bà vợ

Hình ảnh
Authors: Thích Đạt Ma Phổ GiácKeywords: Phật giáoIssue Date: 2014Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 4/2014 ; 3 tr. ; TNS08817URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55333Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước

Hình ảnh
Authors: Nguyễn, Đức TồnKeywords: Tiếng Việt;Phát triển bền vững;Hội nhậpIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 15 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Tiếng hát làm dâu - áp chế hay tự do?Từ vị thế của người phụ nữ H' Mông thử nhìn về những giá trị dân chủ, bền vững trong cấu trúc xã hội tộc người

Hình ảnh
Authors: Nguyễn, Mạnh TiếnKeywords: Tiếng hát;Phụ nữ H' Mông;Người dân tộcIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 17 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25892Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1996 đến năm 2006

Authors:

Hoàng, Trường GiangKeywords: Xóa đói giảm nghèo
Đảng bộ tỉnh Hà Tây
Đảng Cộng sản Việt Nam
Giai đoạn 1996-2006Issue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiAbstract: Làm rõ yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo (XĐGN). Tìm hiểu quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây chỉ đạo thực hiện XĐGN từ năm 1996 đến năm 2006: Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, đào tạo cán bộ làm công tác XĐGN; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo; phát huy vai trò các đoàn thể trong nhân dân trong công tác XĐGN. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về XĐGN; kinh nghiệm về lồng ghép các dự án, chương trình, chính sách cùng lúc giải quy…

Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế biển từ năm 1986 đến năm 2007

Authors:

Nguyễn, Thị Kim DungKeywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối
Kinh tế biển
Lịch sử ĐảngIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.Abstract: Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và thách thức đối với biển, đảo Việt Nam; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc; k…

Decision-making support systems: Theory & practice

Hình ảnh
This collection of work flows from author Udo Richard Averweg’s curiosity and long experience in the Information Systems (IS) field of decision-making support systems. It is not only a description of data and methods, but a commentary on theoretical constructs in different contexts, with a broad set of snapshots from Udo’s ongoing participation in the IS field. This book is a timely review and look into the nature and content of decision-making styles and methods. It is a valuable contribution from an author with a strong mix of practitioner and academic work, both locally and internationally.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22226

An Introduction to Adobe Photoshop

Hình ảnh
When Photoshop was first introduced back in February of 1990 it caused quite a stir amongst the creative community. For the first time, designers and photographers were able to perform image editing tasks without resorting to high end equipment that cost double the amount. It started a revolution that continues to this day. Over the years there have been many other programs that perform similar functions to Photoshop. However, Adobe’s image editing software has seen off all comers and after 21 years, it is still the industry standard program in its field. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22608

Ngôn ngữ lập trình C++ : từ cơ bản đến hướng đối tượng

Hình ảnh
"Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng" được chia thành 2 phần với 11 chương. Phần 1 – Lập trình cơ bản bao gồm 6 chương trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về C++, các hàm và các dòng nhập xuất, các phát toán và câu lệnh điều khiển, bộ tiền xử lý, biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm, các kiểu dữ liệu phức tạp.  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết toàn văn free tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34327

Simulation of silicon leaching from flooded rice paddy soils in the Red River Delta, Vietnam

Hình ảnh
Chemosphere Volume 145, February 01, 2016, Pages 450-456
Authors: Nguyen, M.N.
Dultz, S.
Picardal, F., (...)
Nguyen, N.T.
Bui, H.T.

Full text: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33866

SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC GIAI ĐOẠN 1919-1925

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Lan DungKeywords: Hội Khai trí tiến đức
Lịch sử Việt Nam
Thời Pháp thuộcIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr.Abstract: Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện ph…

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Hình ảnh
Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. Nghiên cứu lịch sử, hiện trạng của khu di tích Tức Mặc- Thiên Trường qua lịch sử xây dựng, niên đại trùng tu, sơ đồ bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bài trí, thờ tự và hoạt động văn hóa lễ hội của từng di tích: Đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trung Hoa, chùa – tháp Phổ Minh để làm rõ các giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật và giá trị lịch sử văn hóa. Đánh giá giá trị khu di tích và vai trò của khu di tích trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Từ đó đưa ra các phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích Trần trên địa bàn tỉnh nói chung - khu vực trung tâm đền Trần - chùa Phổ Minh nói riêng: như tổng kiểm kê các di tích tại các địa phương; khoanh vùng bảo vệ các di tích, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạ…

Nghiên cứu tình yêu của những người trưởng thành

Hình ảnh
Tình yêu là phạm trù rộng lớn.  Tình yêu của người trưởng thành có thể hướng tới nhiều đối tượng. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ  tập trung tìm hiểu  về:
- Tình yêu đôi lứa của những người trưởng thành (từ 25 đến 40 tuổi);
- Những yếu tố ảnh hưởng đến tình yêu của những người trưởng thành.
Authors:

Ngô, Thị Hoàng GiangIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 130 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23085

Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh

Hình ảnh
Tìm hiểu về cuộc đời, hành trình sáng tác và sự đổi mới sáng tác của Tạ Duy Anh. Nghiên cứu một cách có hệ thống về thế giới nhân vật đa dạng trong sáng tác của Tạ Duy Anh để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thế giới nhân vật đồng thời khẳng định thành công cũng như hạn chế trong sáng tác của nhà văn. Tìm hiểu sử đổi mới về tư duy nghệ thuật - ở đây là nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh: nghệ thuật xây dựng nhân vật được thể hiện ở việc khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, giọng điệu, sự trần thuật người kể chuyện - tác giả, với bút pháp huyền thoại và sử dụng một số mô típ quen thuộc như mô típ "tội ác và trừng phạt", mô típ tình yêu cứu rỗi. Qua đó khẳng định vị trí của nhà văn và ghi nhận đóng góp của nhà văn Tạ Duy Anh đối với văn xuôi thời kỳ đổi mới.
Authors:

Phạm, Quỳnh DươngKeywords: Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Tạ, Duy AnhIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 107 tr.URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17…

Sự biến đổi tư tưởng chính trị - xã hội của tầng lớp trí thức Việt Nam trên văn đàn công khai tiếng Việt trong thời kì 1939-1945

Authors:

Vũ, Thị Thanh ThủyKeywords: Tầng lớp trí thức
Thời kỳ hiện đại
Thời kỳ cận đại
Lịch sử Việt Nam
Giai đoạn 1939-1945Issue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 126 tr.Abstract: Khái quát bối cảnh lịch sử về: chiến tranh thế giới thứ hai và tình hình Việt Nam dưới ách cai trị của Nhật - Pháp; Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ 1919 - 1945; Tình hình văn đàn công khai tiếng Việt và chính sách cấm đoán của Nhật - Pháp. Đôi nét về tầng lớp tri thức Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trình bày quá trình biến đổi tư tưởng chính trị xã hội của tầng lớp tri thức từ tháng 9 - 1939 đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945): nhóm tri thức xã hội với hoạt động của Hội truyền bá chữ quốc ngữ của Nguyễn Văn Tố; Nhóm cựu học khai thác vốn cổ và cổ vũ cho dân chủ một cách rụt rè ( Tri Tân, Tiếng Dân); Sự biến đổi tư tưởng của các văn nghệ sĩ thể hiện trong văn học; Hoạt động tư tưởng chính trị - xã hội của nhóm Thanh Nghị, nhóm Tự lực văn đoàn và c…

Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay

Authors:


Lê, Thành HưngKeywords: Hà Nam
Nông thôn
Triết học
Văn hoá tinh thầnIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 95 tr.Abstract: Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân; tăng cường xây dựng nguồn lực và phương tiện cho các hoạt động văn hoá; phát huy vai trò của văn hoá trên mọi l…

Những yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết “Đồi gió hú” của Emily Bronte

Hình ảnh
Khái quát một số nét chính về tác giả Emily Bronte và tiểu thuyết "Đồi gió hú". Đi sâu phân tích không gian đặc thù của tác phẩm, thế giới của những nhân vật bất thường, giấc mơ và những ý niệm siêu hình được phản ánh trong tiểu thuyết, từ đó góp phần khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo của những yếu tố kỳ ảo trong Đồi gió hú, một phương diện nghệ thuật còn ít được khai thác ở Việt Nam hiện nay. Đề tài còn hướng tới một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về nhà thơ - nhà văn này, từ đó góp phần lý giải vì sao Emily và hiện tượng Đồi gió hú vẫn còn nhiều bí ẩn hấp dẫn bạn đọc và giới nghiên cứu phê bình trên thế giới.
Authors: Trần, Thị Thanh HuyềnKeywords: Văn học Anh
Tiểu thuyết
Nghiên cứu văn họcIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 80 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17291Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

An investigation into the use of useful expressions to enhance speaking skills for the third-year students at hanoi university of business and technology

Other Titles: Nghiên cứu cách sử dụng các cụm từ hữu ích giúp nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ ba trường đại học Kinh doanh công nghệ Hà NộiAuthors: LÊ, HỒNG PHƯỢNGKeywords: Speaking Skills
Kĩ năng nói
Tiếng Anh
Sinh viênIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: The majority of second language learners encounter problems when they speak in the target language. For the number of the students at Hanoi University of Business and Technology, the matter might be a big obstacle. Because of their various and low levels before entering the school, the students find it difficult to master speaking skills in English. In this project, the researcher conducts an investigation in the use of useful expressions to the third-year students within 8 weeks. The research was formulated as an action one which used a questionnaire as a research instrument to collect quantitative and qualitative about students attitudes and the effectiveness of using useful expressions in learning …

Nâng cao tính tư duy tích cực củ học sinh trung học phổ thông qua dạy học môn Hóa

Other Titles: Improving creative thinking of high school students through chemistry teachingAuthors: Mai, Thị NhàiKeywords: Phương pháp giảng dạy
Hóa họcIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 97 p.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17182Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Tài ThiênKeywords: Phi tín dụng Thu nhập
Ngân hàng thương mạiIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 82 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17432Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI

Hình ảnh
Nội dung của luận văn gồm bốn chương:
Chương 1. Lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM.
Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng quản  trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội.
Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội. Authors: 
Phạm, Thế VinhKeywords: Tín dụng
Quản trị rủi roIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 106 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33441

PHONG CÁCH LÀM CHA MẸ Ở NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ TRẺ CÓ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

Hình ảnh
Ngoài phần mở  đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở  lý luận nhận của phong cách  làm  cha mẹ  trong gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích kết quả nghiên cứu  Authors:  Nguyễn, Hoàng Trúc PhươngKeywords: Rối loạn hành vi ở trẻ em
Tâm lý học trẻ emIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học giáo dụcDescription: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33438

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam bằng chỉ thị SSR

Hình ảnh
Hiểu biết về  đa dạng di truyền của  các nguồn gen lúa chịu  ngập  tạo cơ sở  lý luận cho việc chọn lọc, phục tráng để  nâng cao tiềm năng di truyền của các giống lúa chịu ngập trong sản xuất.
Phát hiện sai khác di truyền của các giống lúa  chịu ngập  có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định  các allele hiếm, allele đặc trưng để  nhận dạng chính xác các nguồn gen ưu tú  giúp định hướng cho công tác thu thập bảo tồn đa dạng nguồn gen lúa chịu ngập  ở  mức phân tử.  Phục vụ  công tác  lai tạo và  nghiên cứu  lập bản đồ  di truyền, nhằm định vị QTL/gen liên kết với tính trạng chịu ngập. Authors: Nguyễn, Thị TrangKeywords: Đa dạng di truyền
Nghiên cứu
Lúa
Tính chịu ngậpIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 66 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17587Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Hồi ký của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại

Khái quát về hồi ký, hồi ký văn học và vai trò của thể loại hồi ký trong văn học Việt Nam. Nội dung của các hồi ký nhà văn Việt Nam hiện đại được phản ánh một cách sinh động từ những xóm nghèo làng quê đến đời sống đô thị, tình hình đời sống văn nghệ nước nhà và những nhà văn cùng thế hệ; Bên cạnh đó con người cá nhân các tác giả hồi ký cũng được phản ánh rõ nét: về truyền thống gia đình, môi trường giáo dục thời thơ ấu, quá trình học tập tự rèn luyện, hoàn cảnh sáng tác, những tâm sự, quan niệm về nghề và kinh nghiệm đúc rút trong cuộc đời viết văn. Nghiên cứu phương thức biểu hiện hồi ký văn học qua kết cấu tác phẩm, ngôn ngữ giọng điệu, hình ảnh chi tiết, không gian, thời gian của các tác phẩm góp phần thay đổi những quan niệm chưa đầy đủ và chính xác về thể loại hồi ký trong văn học.
Authors: Phạm, Thị Lan AnhKeywords: Lý luận văn học
Thời kỳ hiện đại
Văn học Việt Nam
Hồi kýIssue Date: 2008Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 117 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_…

Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần

Hình ảnh
Title: Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401Authors: Dương, Đình BáchKeywords: Marketing online
Marketing
Ngân hàng
Quản lýIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 72 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34204Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Title: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh LiênKeywords: Thuê giá trị gia tăng
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Quản lýIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 124 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34207Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý nhân lực tại Viện Quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPT

Title: Quản lý nhân lực tại Viện Quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPT : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404Authors: Vũ, Thành MinhKeywords: Quản lý nhân sự
Quản lý kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 106 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34209Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bình chủng công binh Bộ quốc phòng

Hình ảnh
Title: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bình chủng công binh Bộ quốc phòng : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404Authors: Nguyễn, Minh QuangKeywords: Quản lý đầu tư
Ngân sách nhà nước
Đầu tư
Xây dựng
Ngân sách
Chính sách nhà nướcIssue Date: 2016Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34210Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản trị thương hiệu của tập đoàn Hoa Sao

Hình ảnh
Authors: Chu, Thị Lan HươngKeywords: Sản phẩm thương hiệu
Quản lý
Thương hiệuIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 80 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34245Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)