Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại

Authors:


Trần, Thị Thu HươngKeywords: Diễn ngôn hội thoại
Hành vi ngôn ngữ
Mạch lạc
Ngôn ngữ họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 105 tr.Abstract: Khái quát một số cơ sở lý thuyết về vấn đề mạch lạc, hội thoại, diễn ngôn và phân tích diễn ngôn. Nghiên cứu mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi - Đáp tương hợp như: câu hỏi thuộc dạng chính danh; chính danh chuyên biệt; chính danh tổng quát; chính danh hạn định; câu hỏi chính danh dạng siêu ngôn ngữ mở đầu bằng “Có phải (là)/ có thật (là)/ có đúng (là)” và kết thúc bằng “không”, ở giữa là mệnh đề trọn vẹn; câu hỏi được cấu tạo bằng cách ghép một tiểu cú “phải không (phỏng)/ chứ/ đúng không/ có không” sau mệnh đề được đưa ra hỏi; câu hỏi được kết thúc bằng nhỉ, nhé, nhá; câu hỏi có giá trị cầu khiến; khẳng định; phủ định; câu hỏi biểu thị sự ngờ vực, ngần ngại, phân vân; giá trị cảm thán. Nghiên cứu trường hợp các cặp thoại Hỏi - Đáp không tương hợp thì yếu tố quyết định sự mạch lạc chính là sự tồn tại của các…

Các quan niệm phổ biến về pháp luật trên thế giới

Hình ảnh
Authors: Nguyễn, Minh Hoàng
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Luật: 603801
Description: 128 tr.
Full text: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34177