Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn

Authors: Bùi, Viết ChungKeywords: Từ trường
Vi cấu trúc từ
Công nghệ NanoIssue Date: 2016Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tếDescription: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34252Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

An Introduction to Adobe Photoshop

Hình ảnh
When Photoshop was first introduced back in February of 1990 it caused quite a stir amongst the creative community. For the first time, designers and photographers were able to perform image editing tasks without resorting to high end equipment that cost double the amount. It started a revolution that continues to this day. Over the years there have been many other programs that perform similar functions to Photoshop. However, Adobe’s image editing software has seen off all comers and after 21 years, it is still the industry standard program in its field. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22608

33 Steps to Great Presentations

Hình ảnh
Presentation is the single most influential activity in your career. Improving your ability to present yourself and your work guarantees increased earning potential and a faster track to success in your business life. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22277

Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại

Authors:


Trần, Thị Thu HươngKeywords: Diễn ngôn hội thoại
Hành vi ngôn ngữ
Mạch lạc
Ngôn ngữ họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 105 tr.Abstract: Khái quát một số cơ sở lý thuyết về vấn đề mạch lạc, hội thoại, diễn ngôn và phân tích diễn ngôn. Nghiên cứu mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi - Đáp tương hợp như: câu hỏi thuộc dạng chính danh; chính danh chuyên biệt; chính danh tổng quát; chính danh hạn định; câu hỏi chính danh dạng siêu ngôn ngữ mở đầu bằng “Có phải (là)/ có thật (là)/ có đúng (là)” và kết thúc bằng “không”, ở giữa là mệnh đề trọn vẹn; câu hỏi được cấu tạo bằng cách ghép một tiểu cú “phải không (phỏng)/ chứ/ đúng không/ có không” sau mệnh đề được đưa ra hỏi; câu hỏi được kết thúc bằng nhỉ, nhé, nhá; câu hỏi có giá trị cầu khiến; khẳng định; phủ định; câu hỏi biểu thị sự ngờ vực, ngần ngại, phân vân; giá trị cảm thán. Nghiên cứu trường hợp các cặp thoại Hỏi - Đáp không tương hợp thì yếu tố quyết định sự mạch lạc chính là sự tồn tại của các…

Các quan niệm phổ biến về pháp luật trên thế giới

Hình ảnh
Authors: Nguyễn, Minh Hoàng
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Luật: 603801
Description: 128 tr.
Full text: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34177