Bài đăng

Decision-making support systems: Theory & practice

Hình ảnh
This collection of work flows from author Udo Richard Averweg’s curiosity and long experience in the Information Systems (IS) field of decision-making support systems. It is not only a description of data and methods, but a commentary on theoretical constructs in different contexts, with a broad set of snapshots from Udo’s ongoing participation in the IS field. This book is a timely review and look into the nature and content of decision-making styles and methods. It is a valuable contribution from an author with a strong mix of practitioner and academic work, both locally and internationally.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22226

An Introduction to Adobe Photoshop

Hình ảnh
When Photoshop was first introduced back in February of 1990 it caused quite a stir amongst the creative community. For the first time, designers and photographers were able to perform image editing tasks without resorting to high end equipment that cost double the amount. It started a revolution that continues to this day. Over the years there have been many other programs that perform similar functions to Photoshop. However, Adobe’s image editing software has seen off all comers and after 21 years, it is still the industry standard program in its field. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22608

Ngôn ngữ lập trình C++ : từ cơ bản đến hướng đối tượng

Hình ảnh
"Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng" được chia thành 2 phần với 11 chương. Phần 1 – Lập trình cơ bản bao gồm 6 chương trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về C++, các hàm và các dòng nhập xuất, các phát toán và câu lệnh điều khiển, bộ tiền xử lý, biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm, các kiểu dữ liệu phức tạp.  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết toàn văn free tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34327

Simulation of silicon leaching from flooded rice paddy soils in the Red River Delta, Vietnam

Hình ảnh
Chemosphere Volume 145, February 01, 2016, Pages 450-456
Authors: Nguyen, M.N.
Dultz, S.
Picardal, F., (...)
Nguyen, N.T.
Bui, H.T.

Full text: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33866

SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC GIAI ĐOẠN 1919-1925

Hình ảnh
Authors:

Nguyễn, Lan DungKeywords: Hội Khai trí tiến đức
Lịch sử Việt Nam
Thời Pháp thuộcIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr.Abstract: Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện ph…

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Hình ảnh
Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. Nghiên cứu lịch sử, hiện trạng của khu di tích Tức Mặc- Thiên Trường qua lịch sử xây dựng, niên đại trùng tu, sơ đồ bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bài trí, thờ tự và hoạt động văn hóa lễ hội của từng di tích: Đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trung Hoa, chùa – tháp Phổ Minh để làm rõ các giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật và giá trị lịch sử văn hóa. Đánh giá giá trị khu di tích và vai trò của khu di tích trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Từ đó đưa ra các phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích Trần trên địa bàn tỉnh nói chung - khu vực trung tâm đền Trần - chùa Phổ Minh nói riêng: như tổng kiểm kê các di tích tại các địa phương; khoanh vùng bảo vệ các di tích, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạ…

Nghiên cứu tình yêu của những người trưởng thành

Hình ảnh
Tình yêu là phạm trù rộng lớn.  Tình yêu của người trưởng thành có thể hướng tới nhiều đối tượng. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ  tập trung tìm hiểu  về:
- Tình yêu đôi lứa của những người trưởng thành (từ 25 đến 40 tuổi);
- Những yếu tố ảnh hưởng đến tình yêu của những người trưởng thành.
Authors:

Ngô, Thị Hoàng GiangIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 130 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23085