Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường


Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. Nghiên cứu lịch sử, hiện trạng của khu di tích Tức Mặc- Thiên Trường qua lịch sử xây dựng, niên đại trùng tu, sơ đồ bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bài trí, thờ tự và hoạt động văn hóa lễ hội của từng di tích: Đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trung Hoa, chùa – tháp Phổ Minh để làm rõ các giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật và giá trị lịch sử văn hóa. Đánh giá giá trị khu di tích và vai trò của khu di tích trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định. Từ đó đưa ra các phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích Trần trên địa bàn tỉnh nói chung - khu vực trung tâm đền Trần - chùa Phổ Minh nói riêng: như tổng kiểm kê các di tích tại các địa phương; khoanh vùng bảo vệ các di tích, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm tới các di tích đã được xếp hạng và cảnh quan thiên nhiên thuộc vùng bảo tồn nhằm phát huy tối đa những giá trị to lớn của các khu di tích đó.
Authors:

Vũ, Đại An
Keywords: Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường
Khu di tích
Việt Nam học
Nam Định
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 177 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17345
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

On fd-cap sets in convex growth hyperspaces of convex n-cell