Thực thi pháp luật về hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Luật chứng khoán
Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17191
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh

Banking: An Introduction