Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

Authors:


Trần, Ngọc Hà
Keywords: Báo chí Việt Nam
Báo chí học
Tiểu phẩm
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 106 tr.
Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luận về sự vận động mang tính quy luật hiện đại hóa báo chí với việc hiện đại hóa thể loại báo chí
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17215
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quần thể di tích Hành cung Tức Mặc – Thiên Trường

Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh

Banking: An Introduction